ICRA

Institut per la
conservació dels rapinyaires

Inici Qui som Què fem Àguila cuabarrada Projecte Àguila Mediterrània Contacte
logo ICRA

Projecte Àguila Mediterrània

Projecte àguila medoterrània
El Projecte Àguila Mediterrània és un programa de mecenatge per la conservació de l’àguila cuabarrada, que pretén abordar a través del finançament privat els principals factors d’amenaça que pateix aquesta emblemàtica espècie i símbol de les serres del sud de Catalunya.

Des de la dècada dels 90 aquestes grans àguiles suporten una forta pressió humana que condiciona el seu desenvolupament i posa en perill la seva supervivència. Recentment s’afegeix un nou factor de risc per a l’àguila cuabarrada, la situació econòmica actual, que ha comportat una reducció substancial dels recursos dedicats a la conservació de l’espècie. Per tal d’afrontar aquesta alarmant situació, des de l’ICRA fem una crida a la societat, a la recerca de fonts de finançament per recolzar i fer possible el Projecte Àguila Mediterrània. Un pla d’actuació que donarà resposta i actuarà sobre les necessitats de conservació de l’espècie a les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Objectius

Els objectius específics del Projecte Àguila Mediterrània són:

 • Disminuir la mortalitat adulta i pre-adulta.
 • Aconseguir la  protecció efectiva de les zones de cria, caça i dispersió.
 • Evitar les pertorbacions i molèsties a les àrees de reproducció.
 • Millorar l’hàbitat i les poblacions d’espècies presa en els territoris més alterats.
 • Incrementar el grau de conscienciació ambiental del conjunt de la societat envers l’espècie, i especialment dels sectors més vinculats a la seva conservació.

Línies de treball

Per assolir els objectius el pla contempla dues línies de treball:

LÍNIA D’INVESTIGACIÓ: recerca aplicada i seguiment de la població
 1. Recerca aplicada a través de radioseguiment via satèl·lit de les parelles més desconegudes i d’exemplars en fase de dispersió.
 2. Cens i seguiment de la població existent i dels territoris actualment desocupats.
 3. Seguiment anual de l’activitat de reproducció.
 4. Inventari de les línies elèctriques presents als territoris d’àguila cuabarrada i avaluació del risc d’electrocució.
 5. Seguiment i recerca sobre els usos del sòl, la gestió de l’hàbitat i de les poblacions presa de l’àguila cuabarrada.
 6. Seguiment de la població d’àguila daurada i avaluació de la incidència sobre la població d’àguila cuabarrada.


LÍNIA D’ACTUACIÓ I: accions de protecció i conservació

 1. Regulació de les activitats esportives de muntanya.
 2. Elaboració d’informes sobre obres o actuacions que puguin afectar als territoris de cuabarrades.
 3. Establiment d’acords de custòdia en finques d’especial interès per les àguiles.
 4. Establiment d’acords amb vedats de caça situats en zones d’interès per a la cuabarrada.

LÍNIA D’ACTUACIÓ II: accions de sensibilització, educació i informació

 1. Activitats d’informació i formació a col·lectius relacionats amb la conservació de l’àguila cuabarrada.
 2. Campanyes d’educació i sensibilització ambiental dirigides al públic en general.
 3. Establiment de marques de prestigi que reconeguin accions a favor de l’àguila cuabarrada.
radioseguiment aquila fasciata
seguiment aliga cuabarrada
àguila cuabarrada territori
escalada

 

Tornar

Projecte Àguila Mediterrània
Objectius
Línies de treball
Línia d'investigació
Línia d'actuació I
Líni d'actuació II
Catàleg fotogràfic
 
© 2013-2014 Institut per la conservació dels rapinyaires